Město Vysoké Mýto - 750 let

Kalendář událostí
« < Červen 2023 > »
P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Městský úřad
Život města
Úvodní strana arrow Aktuální informace občanům
Změny v jízdních řádech k 10. 6. Změny v jízdních řádech k 10. 6.
Společnost OREDO informovala o dalších změnách v jízdních řádech, které vejdou v platnost v neděli 10. 6. 2012, v nichž je mimo jiné zapracováno zrušení některých spojů. Prioritně byly řešeny ty připomínky, kde došlo k narušení kontinuity dopravy osob při zajištění žáků do škol, zaměstnanců organizací a seniorů při návštěvách v lékařských zařízeních.  V případě požadavků na další změny v jízdních řádech lze kontaktovat Ing. Jiřího Krále písemně na adresu kral@oredo.cz nebo telefonicky 777 740 760.   
 
Tyršova veřejná plovárna před otevřením sezóny Tyršova veřejná plovárna před otevřením sezóny
Přípravy na letní sezónu jsou na Tyršově veřejné plovárně už přes tři týdny v plném proudu. Technické služby zde provádějí tradiční úklid, údržbu a čistění vodní nádrže. Vlastní napouštění nádrže s kapacitou 7 000 m3 potrvá přibližně osm dnů. Souběžně s tím probíhá úklid všech přilehlých pozemků a budov. V letošním roce se návštěvníci mohou těšit na nový občerstvovací stánek u Vodníka. Přibydou i trezorky na úschovu mobilů, peněženek apod.
další podrobnosti
Úpravy výjezdu z náměstí u České pojišťovny zahájeny Úpravy výjezdu z náměstí u České pojišťovny zahájeny
Dne 11. 5. 2012 byly zahájeny práce na rozšíření výjezdu do Vladislavovy ulice.  Dle potřeby bude provoz omezen na jeden jízdní pruh. Úpravy na výjezdu  z náměstí u České pojišťovny by měly potrvat do konce května.  
další podrobnosti
Skončilo jubilejní Čermákovo Vysoké Mýto Skončilo jubilejní Čermákovo Vysoké Mýto
Ve dnech 19. - 20. května uspořádalo město Vysoké Mýto jubilejní XX. ročník Národní soutěžní přehlídky dětských dechových orchestrů Čermákovo Vysoké Mýto. Tato významná kulturní akce se uskutečnila již tradičně na náměstí Přemysla Otakara II. Letošní soutěže se zúčastnily orchestry ZUŠ Přerov, Humpolec, Chlumec nad Cidlinou, Vimperk, Jevíčko a Bystřice nad Pernštejnem. Jako hosté vystoupily v sobotu večer orchestry Řetůvanka a Mladý tyníšťský big band ZUŠ. Nejvýznamnější událostí byl v neděli 20. května po vyhlášení výsledků soutěže mimořádný koncert HUDBY HRADNÍ STRÁŽE A POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Fotografie z jubilejního XX. ročníku naleznete ZDE.
další podrobnosti
Červené kontejnery ve Vysokém Mýtě Červené kontejnery ve Vysokém Mýtě
Od května 2012 je možné ve Vysokém Mýtě odevzdávat drobný elektroodpad (kalkulačky, mobily, radiopřijímače, videokamery, digitální a analogové fotoaparáty, video přehrávače, kazetové magnetofony, drobné počítačové vybavení, telefonní přístroje, elektrické hračky...) a baterie 24 hodin denně. Umožní to červené kontejnery umístěné naproti Městskému klubu a v sídlišti Družba naproti Potravinám Kubík. Obyvatelé tak mohou drobné elektrospotřebiče a baterie odkládat nejen na sběrném dvoře, případně v prodejnách elektrospotřebičů, ale nově i do červených kontejnerů.
další podrobnosti
Dotace města na kulturu, sport a další užitečné projekty Dotace města na kulturu, sport a další užitečné projekty
Město Vysoké Mýto udělilo dotace na rok 2012, o něž se v šesti grantových programech podělila občanská sdružení a jiné fyzické nebo právnické osoby působící v oblasti kultury, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, výchovy a volného času mládeže, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí. Rozděleno bylo celkem  2 307 600 Kč. Přehled udělených dotací naleznete ZDE. 
další podrobnosti
Amfiteátr u Městského klubu již letos  Amfiteátr u Městského klubu již letos
Město Vysoké Mýto vysoutěžilo dodavatele na stavební úpravy venkovních prostor Městského klubu. Předpokládané náklady na stavební úpravy byly v projektu kalkulovány na 4 606 000 Kč + DPH. Do výběrového řízení na dodavatele úprav podaly nabídku čtyři stavební firmy. Hodnotící komise vybrala a rada města schválila nabídku s nejnižší cenou 2 298 614 Kč + DPH, kterou předložila firma Dlažba Vysoké Mýto.  Projekt naleznete ZDE.
další podrobnosti
Městský kamerový systém získal dotaci Městský kamerový systém získal dotaci
23. března doporučil Republikový výbor prevence kriminality ke spolufinancování projektové žádosti v Programu prevence kriminality na rok 2012. V rámci Pardubického kraje byly schváleny žádosti v celkové výši cca 3,5 mil. Kč. Nejvyšší částku, celkem 853 tis. Kč, získala žádost města Vysokého Mýta.
další podrobnosti
Zrušené autobusové spoje od 1. 4. Zrušené autobusové spoje od 1. 4.
Město Vysoké Mýto obdrželo od společnosti OREDO, s. r. o. seznam spojů zrušených od 1. dubna. Důvodem rušení bylo jejich velmi malé využití. V odůvodněných případech budou některé spoje k 10. červnu obnoveny. Seznam rušených spojů včetně stručného zdůvodnění příčiny redukce naleznete ZDE.
 
Regulace v lokalitě Mlýnský potok I. Regulace v lokalitě Mlýnský potok I.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 7. března záměr zástavby s prostorovými regulativy v lokalitě Mlýnský potok I. podle předložené studie od Ing. arch. Milana Košaře a zároveň schválilo zpracování zadání regulačního plánu na tuto lokalitu. V příštích letech by zde měly vyrůst různé typy rodinných domů. Mezi investorskou  společností Agile, s. r. o. a městem došlo k vzájemné dohodě, že podle návrhu Ing. arch. Milana Košaře společnost zadá zpracovat regulační plán pro tuto lokalitu. Návrh ZDE.
další podrobnosti
Město vysoutěžilo energie v elektronických aukcích Město vysoutěžilo energie v elektronických aukcích
13. února soutěžilo město Vysoké Mýto v elektronických aukcích dodávky energií. Místostarosta František Jiraský po skončení aukcí sdělil: „Jsem velmi spokojen. I když obecně platí, že nejlevnější energie je ta, která se nespotřebuje, město považuje za důležité provádět opatření, jako jsou zateplení, či výměny kotlů, která povedou k ještě větším úsporám. Co se týká elektronických aukcí energií, tak jsou inspirací pro další oblasti."      
další podrobnosti
Vyhodnocení ankety k bezpečnosti ve městě   Vyhodnocení ankety k bezpečnosti ve městě
Vedení města děkuje všem občanům, kteří se od 18. do 31. ledna zúčastnili internetové ankety týkající se bezpečnosti ve městě a zavedení městského kamerového dohlížecího systému. Počet odpovědí svědčí o jejich velkém zájmu o tuto problematiku. Ze šetření vyplývá, že naprostá většina zúčastněných považuje za prospěšné a legitimní vybudování městského kamerového dohlížecího systému a podporuje připravovaný projekt Městský kamerový dohlížecí systém Vysoké Mýto. Výsledky ankety ZDE. 
další podrobnosti
Změna přednosti v jízdě Změna přednosti v jízdě
Z důvodu tvoření kolon v krátkém úseku ulice Prokopa Velikého, mezi světelnou křižovatkou a Litomyšlskou ulicí, je provedena změna přednosti v jízdě. Hlavní silnice vede ve směru od světelné křižovatky vlevo, směrem k centru města. Nově musí dávat přednost v jízdě vozidla přijíždějící Litomyšlskou ulicí ve směru od ZUŠ a také vozidla jedoucí od centra směrem k ZUŠ. Změna platí od 13. února a kromě nového dopravního značení jsou řidiči na tuto změnu upozorňováni výstražnými tabulemi. Situaci naleznete ZDE.
další podrobnosti
Informace o třídění odpadů Informace o třídění odpadů
Město Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, za podpory dalších organizací, vydalo i v tomto roce leták o třídění odpadů v našem městě. V letáku se dozvíte, nejen kdy vám Technické služby vyvezou bioodpad, ale i další podrobnosti o třídění ve Vysokém Mýtě. Letáky jsou k dispozici v IC Městského úřadu, na sběrných dvorech, v kanceláři MěÚ č. dveří 202, kde se platí poplatky za odvoz odpadu a na internetových stránkách města ZDE.
 
Rozpočet na rok 2012 Rozpočet na rok 2012
Na posledním letošním jednání (14. 12.) schválili vysokomýtští zastupitelé řádný rozpočet města pro rok 2012 (ZDE), který je sestaven jako vyrovnaný. Dále schválili vyhlášku o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města. Na jejím základě postupně a nejpozději do roku 2014 skončí na celém území města všechny herny. Vedení města si od zákazu slibuje především zlepšení bezpečnostní situace ve městě.
další podrobnosti
Změna výplat sociálních dávek od 1. 1. Změna výplat sociálních dávek od 1. 1.
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor sociálních věcí a zdravotnictví upozorňuje na změnu výplaty sociálních dávek doposud vyplácených tímto odborem. Od 1. 1. 2012 přešla veškerá agenda sociálních dávek na Úřad práce Vysoké Mýto. Jedná se o dávky hmotné nouze, příspěvku na péči a dávky pro zdravotně postižené. V praxi to znamená, že žádosti o tyto dávky si budou občané Vysokého Mýta a spádových obcí již od 1. 1. 2012 vyřizovat na Úřadu práce Vysoké Mýto, ul. Žižkova, oddělení nepojistných dávek.
další podrobnosti
Vymetání komínů Vymetání komínů
Od ledna letošního roku platí nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (text ZDE) V dokumentu jsou stanoveny podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových cest (komína), frekvence jejich kontrol a čištění. Dále je zde upraveno, kdy a kým se provádějí revize spalinových cest a za jakých podmínek lze provádět vypalování komína. Provozovatelé komína, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na plynná paliva, jsou povinni čistit nebo kontrolovat spalinové cesty jednou ročně bez ohledu na výkon připojeného spotřebiče.
 
Stomatologická pohotovost v květnu 2012 Stomatologická pohotovost v květnu 2012
Pro Vysoké Mýto zajišťují lékařskou službu první pomoci ve stomatologii zubní lékaři z části okresu Ústí nad Orlicí (oblast Vysoké Mýto – Choceň - Česká Třebová – Ústí n. Orlicí). Pacienty ošetří ve svých ordinacích v sobotu, v neděli a o svátcích od 8 do 11 hodin stomatologové podle rozpisu služeb, který naleznete ZDE.
další podrobnosti     mapa stránek

Městský úřad, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto Tel.: 465 466 111 Fax: 465 466 110 2004-2009 tvůrci webu

login přihlásit